Kondensatkärl

  • Condensate Chambers & Seal Pots

    Kondensatkammare & tätningskärl

    Den primära användningen av kondensatkärl är att öka noggrannheten vid flödesmätning i ångledningar.De tillhandahåller ett gränssnitt mellan ångfasen och den kondenserade fasen i impulsledningarna.Kondensatkärl används för att samla upp och ackumulera kondensat och yttre partiklar.Kondensatkammare hjälper till att skydda ömtåliga instrument med mindre öppningar från att skadas eller täppas till av främmande skräp.

  • Stainless Steel Pressure Gauge Siphon

    Tryckmätare i rostfritt stål

    Manometersifoner används för att skydda manometern från inverkan av heta tryckmedier såsom ånga och även för att minska effekten av snabba tryckstötar.Tryckmediet bildar ett kondensat och samlas inuti spolen eller pigtaildelen av tryckmätarhäverten.Kondensatet förhindrar att det heta mediet kommer i direkt kontakt med tryckinstrumentet.När sifonen först installeras ska den fyllas med vatten eller annan lämplig separeringsvätska.