Instrumentering Ventilfördelare

 • JELOK 2-Way Valve Manifolds for Pressure Gauge Transmitter

  JELOK 2-vägsventilgrenrör för tryckmätare

  JELOK 2-ventils grenrör är designade för applikationer med statiskt tryck och vätskenivå. Dess funktion är att ansluta tryckmätare till tryckpunkten.Det används vanligtvis i fältkontrollinstrument för att tillhandahålla flerkanaliga instrument, minska installationsarbetet och förbättra systemets tillförlitlighet.

 • JELOK 3-Way Valve Manifolds for Pressure Transmitterr

  JELOK 3-vägsventilgrenrör för tryckgivarer

  JELOK 3-ventils grenrör är designade för differenstrycksapplikationer.3-ventils grenrör är sammansatta av tre inbördes relaterade tre ventiler.Beroende på funktionen för varje ventil i systemet kan den delas in i: högtrycksventil till vänster, lågtrycksventil till höger och balansventil i mitten.

 • JELOK 5-Way Valve Manifolds for Pressure Transmitterr

  JELOK 5-vägs ventilgrenrör för tryckgivarer

  När du arbetar, stäng de två grupperna av backventiler och balansventiler.Om inspektion behövs, stäng bara av högtrycks- och lågtrycksventilerna, öppna balansventilen och två backventiler och stäng sedan balansventilen för att kalibrera och balansera sändaren.