Ultraljudsflödesmätare

  • JEF-200 Ultrasonic Flowmeter for water and liquid

    JEF-200 Ultraljudsflödesmätare för vatten och vätska

    Ultraljudsflödesmätarprincipen fungerar.Flödesmätaren fungerar genom att växelvis sända och ta emot en frekvensmodulerad skur av ljudenergi mellan de två omvandlarna och mäta den transittid som det tar för ljud att färdas mellan de två omvandlarna.Skillnaden i den uppmätta transittiden är direkt och exakt relaterad till vätskans hastighet i röret.